Nyereményjáték Szabályzat

Instagram Nyereményjáték Szabályzata

  1. A játék elnevezése és meghatározása

A játék elnevezése:Moulin Roty nyereményjáték

A játékot szponzorálják a játékot lent megnevezett szervezők, a nyereményjáték költsége a szponzoráló cégeket terheli. A játék szervezésében

@pomponshop.hu

@anya.lettem 

nevű Instagram felhasználók vesznek részt (a továbbiakban együtt Szervezők).

A játék meghatározása: a felsorolt  2 Instagram oldal közös nyereményjátékot hirdetnek. Ezzel összefüggésben vállalják, hogy a www.instagram.hu címen elérhető közösségi oldalon a fentebb megjelölt felhasználóneveken megtalálhatóak.

A játékban résztvevők a játék során az Instagram oldalon „KÖVETÉS” (angolul „follow”) kapcsolatot alakítanak ki a Szervezők profiljával és a játékot meghirdető képet „Kedvelik” (angolul „like”), "Mentik" (angolul "save") és a játékban meghirdetett feltétel szerinti a képe alá meghatározott taralmú „KOMMENT-„et írnak.

 

A játékban résztvevők közül 1, azaz egy véletlenül kiválasztott résztvevő (a továbbiakban : Nyertes) részesül a nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

  1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy. A nyereményjátékban résztvevők a jelen Szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

  1. A nyereményjáték időtartama

A játék 2023. október 23-án, a poszt kikerülésének pillanatával kezdődik és a 2023. október 27. napján  éjfélkor végződik.

  1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban megjelölt személy részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján beazonosítható.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

  1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül,

ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a

Szervezők Instagram oldalával, és „Kedveli” és „Menti”a Szervezők Instagram oldalán található játékra irányuló, 2023. október 23-án közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt

vesz, aki a játék ideje alatt a nyereményben meghatározott terméket ábrázoló Instagram képet „Kedveli”, “Menti”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint mind a 2 Szervező hivatalos Instagram oldalát követi.

  1. A nyeremény

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, mentő és kommentelő („taggelő”), személy között kerül kisorsolásra a nyereménycsomag, amely az alábbi:

MOULIN ROTY – VIDÁMSÁG – SZÁMOS KIRAKÓ (30DB-OS)

MOULIN ROTY – VIDÁMSÁG – 7 CSALÁD KÁRTYAJÁTÉK

MOULIN ROTY – VIDÁMSÁG – MÁGNESES KARTON BETŰK (54DB)

 

  1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték sorsolása legkésőbb 48 órán belül a játék lezárását követően történik.

A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük, valamint a Szervezők oldalán storyban helyezésre kerül.

  1. A nyeremény átvételének feltételei

A nyeremény átvételének módja: elsősorban a Nyertes által megadott FoxPost automatába, ha Foxpost szállítás nem megoldható GLS futárral a megadott címre. A kiszállítás idejéért a Szervezők nem vállalnak felelősséget a kiszállítónak történt átadást követően. Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményt, a második kiszállítás költsége a nyertest terheli. A kapcsolatfelvételt a Szervezők kezdeményezik, de amennyiben 3, azaz három napon belül a Nyertes a megkeresésre nem ad választ, úgy új nyertes kisorsolására kerül sor.

A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők a hivatalos Instagram oldalán

győzelmük esetén közzé tegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

  1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való

részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz

kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék

időtartama alatt az Instagram oldal neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A szervező

fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

  1. Adatkezelés

A nyereményjáték során a szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az

Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A Nyertes tudomásul veszi, hogy a nyereményének kiszállításához szükséges nevének, címének, email címének és telefonszámának megadása, amely adatokat Szervező semmilyen módon nem teszi közzé, harmadik személynek a nyeremény kiszállítását végző szolgáltatón kívül nem adja meg, majd a nyeremény feladását követően törli, nem tárolja.